MCC Panoları

MCC Panoları

Genellikle fabrika, pompa istasyonları içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri gibi motor kullanımının fazla olduğu projelerde kullanılmaktadır. Motorların pano üzerinden veya kumanda panolarıyla birlikte uzaktan SCADA sistemleriyle yönetilmesini sağlar.